Mobile ID pels Ajuntaments

L'Administració més a prop de les persones

Com adherir-se

Aquests són els Ajuntaments que ofereixen serveis mitjançant Mobile ID.
Cadascun té una sèrie de serveis amb els que la ciutadania pot utilitzar la identitat digital.

Acord Marc del Mobile ID

Acord Marc, promogut per l’Ajuntament de Barcelona i adjudicat a Firmaprofesional com a proveïdor únic. Signat el 19/3/2015 entre l’Ajuntament de Barcelona i Firmaprofesional.

Els organismes participants de l’Acord Marc són: l’Ajuntament de Barcelona i Localret amb els seus organismes adherits.

L’Acord Marc fixa les condicions del servei Mobile ID a nivell econòmic, de gestió, suport, legal, evolutiu i de promoció. L'Acord té una vigència de 2 anys + 2 de pròrroga.

Què he de fer per ser Ajuntament adherit al Mobile ID?

Cada Ens que vulgui oferir la identitat digital als seus ciutadans haurà de disposar:

  • Declaració d’Adhesió a l’Acord Marc.
  • Contracte Derivat de l’Acord Marc amb Firmaprofesional de subscripció i consum del servei Mobile ID.

Amb aquest contracte s’inicien la formació i posada en marxa de l’emissió d’identitats digitals a l’Ens adherit, que pot començar a adaptar els seus propis serveis.

Sol·licita més informació