Accessibilitat

A la web de l’Ajuntament de Barcelona, Mobile ID, s’han considerat les següents mesures per permetre als usuaris i usuàries accedir a tots els continguts i funcionalitats amb més facilitat:

  • Multinavegador: Les pàgines presenten una visualització correcta en els diferents navegadors utilitzats per a l’anàlisi (Mozilla, Internet Explorer, Safari, Chrome).
  • L’idioma de les pàgines està marcat correctament.
  • La navegació és coherent.
  • Les llistes estan marcades correctament.
  • Les alternatives a les imatges són correctes.
  • El llenguatge és adequat pel públic al qual va adreçat.

El desenvolupament de Mobile ID s’ha basat considerant les pautes d’accessibilitat al contingut al web 2.0 (WCAG 2.0), en el seu nivell doble A, establertes pel W3C (Consorci de la World Wide Web).

Més informació sobre l’accessibilitat web i els recursos d’accessibilitat, i per configurar les opcions dels diferents navegadors la trobareu aquí.

L’Ajuntament de Barcelona es compromet a continuar treballant perquè es redueixin al màxim les diverses barreres d’accessibilitat que actualment manquen per resoldre en aquest lloc web.